Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE 2020


Zgodnie z informacjami udzielanymi przez PFRON również w 2020 roku uruchomiony będzie „Aktywny Samorząd” w ramach którego udzielane jest dofinansowanie do: zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, remontu – naprawy posiadanego wózka, a także zakupu części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz przystawki elektrycznej do wózka.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi:

 • Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i przystawki elektrycznej

  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

  Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  Maksymalna kwota dofinansowania 7500 zł

  Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5

 • remont-naprawa wózka, zakup akumulatorów, przegląd wózka – 3.500 zł,

  z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

  Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Możliwość składania wniosków elektronicznie na stronie SOW - System Obsługi Wsparcia
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/


Refundacja NFZ i PCPR

W naszej ofercie mamy kilka wózków inwalidzkich specjalnych z napędem elektrycznym typ Transformer (wózek inwalidzki + przystawka elektryczna), które mają refundację z NFZ 3000 zł i dodatkowo z PCPR 4500 zł co daje nam w sumie 7500 zł.

          

Wszelkich informacji dot. dofinansowań udzielamy pod numerem infolinii 42 652-70-93.